Záchranné vesty

Certifikovaná záchranná plovací vesta LOZEN, která splňuje certifikaci ISO12402-5. Výtlak vesty daný certifikací je 70N                                                        Cena 50 Kč