Záchranná plovací vesta

Certifikovaná záchranná plovací vesta LOZEN, která splňuje certifikaci ISO12402-5. Výtlak vesty daný certifikací je 70N

50,00 Kč